– Tilbudet gjelder nye kunder bosatt i Norge.
– Abonnementet settes i gang umiddelbart, og løper til vi mottar oppsigelse.
– Henvendelser angående abonnement: magasin@aftenposten.no